“Agar Kisi Wakeel Ki Beti Ke Sath Aisa Hota Tab Bhi Aap Yehi Krte?” – Chief Justice’s Remarks During Khadija Saddiqi Case

0

“Agar Kisi Wakeel Ki Beti Ke Sath Aisa Hota Tab Bhi Aap Yehi Krte?” – Chief Justice’s Remarks During Khadija Saddiqi Case

SHARE